Smart Forfour


1 - 4 dni - 119 zł – 300 km

5 - 13 dni - 99 zł – bez limitu w kraju

14 - 29 dni - 89 zł –  bez limitu w kraju

Miesiąc - 2199 zł –  bez limitu w kraju
Kaucja – 500 zł